Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

 

Provozovatel internetového portálu

 Ing.Michal Martinek
 Ostružnická 28
 772 00 OLOMOUC
 Česká republika
IČ: 11186615
DIČ: CZ6507251542

Odpovědná osoba a kontakt:

Ing. Michal Martinek / tel: +420 608 50 99 99

 Pracovní doba:

 Po-Pá 9 - 17 hod

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 48hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě "název firmy" a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy www.mobilyatablety.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:kkm@kkm.cz, nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží ( poštovné+balné, celkem 500,-Kč ). O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Zboží na objednávku

U takto označeného zboží může být požadována platba předem. Také se může změnit cena produktu v závislosti na dodací lhůtě a kursu. Dodací termín je pouze orienntační.

 

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 1 hodiny po odeslání, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. V ostatních případech účtujeme za odeslání, zpětné vrácení a balné poplatek 300,-Kč.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Osobní odběr je možný v kanceláři firmy Ing. Michal Martinek. Jedná se pouze o odběrové místo, balík Vám bude předán po nahlášení vašeho jména. Objednávku je možné vyzvednout po obdržení informce, že je zboží připraveno k převzetí. 

 

Zboží doručováno Českou poštou – Obchodní balík

Poštovné je uvedeno v našem objednávkovém formuláři.

Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek má zákazník možnost zásilku podrobně sledovat dle zaslaného podacího čísla.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. 

Záruku na zboží zakoupené na portálu www.mobilyatablety.cz  je možné uplatnit pouze na naší adrese. Toto platí i pro telefony Apple!

Záruka zaniká zvláště v těchto případech: - mechanické poškození přístroje ( pádem, nadměrná vlhkost atd)

                                                                    - poškozením/odstraněním ochranné plomby výrobce

                                                                    - neoprávněným zásahem do HW / SW přístroje

Upozornění: pokud není uvedeno jinak (outdoorový model), jsou telefony určeny pouze pro běžné klimatické podmínky.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.Odstoupí li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Využije li spotřebitel právo na odstoupené od smlouvy do 14ti dnů, tak náklady spojené se zasláním zboží zpět hradí spotřebitel. Vrácení peněz proběhne nejpozději do 14ti dnů od oznámení odstoupení od smlouvy, ne však dříve dokud zboží neodešle zákazník podnikateli. Zboží odešle zákazník zpět na adresu:

 

Michal Martinek

Ostružnická 28

779 00 Olomouc

Pro odeslání použijte vždy nejlevnější způsob dopravy, nejlépe na Uloženku, případně Česká pošta obyčejným balíkem.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Podmínky pro vrácení telefonů Apple a Xiaomi:

Telefon je nutné vrátit v původním stavu i po stránce softwaru, tzn. nezakódovaný heslem případně otiskem prstu a odhlášený ze služby Apple ID a Find My Phone, případně Xiaomi účtu. V opačném případě dojde k vrácení telefonu kupujícímu.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu kkm@kkm.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

7) Doručení a dodací podmínky

Předprodejní servis .Vzhledem k tomu, že prodáváme telefony převázně čínských výrobců , instalujeme do telefonu češtinu nebo aplikaci pro její stažení. Dále balení obsahuje českou nabíječku a návod k obsluze, pokud není u produktu uvedeno jinak.

Daňový doklad je zasílán ve formátu PDF na váš uvedený e-mail. Pokud doklad neobdržíte, je třeba zažádat o nový nejpozději do 3dnů od doručení zásilky.

Vystavení a zaslání kopie dokladu, případně změny v dokladech jsou zpoplatněny 100,-Kč/ks.

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vrácení zboží:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny do 14ti pracovních dnů od obdržení zásilky. 

Do balíku vložte kopii faktury a popis závady.

Upozornění pro zboží označené " Do týdne v eshopu "

Toto zboží je většinou objednáno a na cestě od dodavatele.Naše firma však nemůže garantovat dodání do týdne a to vzhledem k tomu, že někdy dochází k hloubkové kontrole zboží na celnici při vstupu do EU.Tady může dojít ke zpoždění dodávky a to i o 10 dnů.V takovém případě vždy zákazníka informujeme o zpoždění dodávky.

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

9) Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Pokud jste obdrželi nekompletní zásilku ( chybí např. nabíječka ) případně je zboží poškozené, je nutné toto uplatnit v nejkratším možném termínu od převzetí zásilky, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Svoje nároky je nutné uplatnit emailem na adrese kkm@kkm.cz . Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek. Sporné případy ohledně reklamací je možné řešit přes ČOI. Nevyzvednuté reklamace skladujeme zdarma 20dní. Pak účtujeme skladné 10,-Kč/den.

 

Jak postupovat

 1. V případě reklamace  postupujte takto:
 2. Kontaktujte nás na email : kkm@kkm.cz s popisem závady. V případě odsouhlasení zašlete výrobek na adresu: Michal Martinek, Ostružnická 28, 779 00 OLOMOUC. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a telefon musí být odheslovaný, nejlépe v továrním nastavení. Ke zboží přiložte doklad o koupi a popis závady. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k poškození zboží. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 3. Ihned po obdržení zboží bude reklamace řešena, a to obvykle do 3 dnů od převzetí technikem ( to však neznamená, že bude zboží v této lhůtě zpět u zákazníka ).
 4. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 5. Ke zboží prosím přiložte veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné. Přiložte také popis závady.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, než je 24měsíců, je uvedena u zboží v katalogu.
 9. O vyřízení reklamace budete informováni reklamačním protokolem, který je vždy součástí dokladů, které pak zasíláme s vyřízenou reklamací zpět zákazníkovi. V případě nevyzvednutí/odmítnutí zásilky zákazníkem skladujeme zboží u nás za těchto podmínek: prvních 14 dní zdarma, 15-45 dní  10,-Kč/den, po té zboží likvidujeme. Reklamace vyřizujeme bezodkladně, ve složitějších případech do 30ti dnů.
 10. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde:Odstoupení.pdf

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Za e-shop www.mobilyatablety.cz

 

Michal Martinek

Obchodní podmínky jsou platné od 28.11.2013 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Zpět do obchodu